IT-studier i Bodø

Studietilbudet i Bodø er en unik mulighet både for studenter og IT-miljøet. Derfor støtter IT-bedriftene opp og vil bidra til at dataingeniørstudiet til UiT – Norges arktiske universitet skal være mest mulig attraktivt.

IT-Forum er særdeles glade for at det høsten 2014 ble etablert et ingeniørstudium, bachelor i datateknikk, i Bodø. Campus-studiet baserer seg på en blanding av lærere fra akademia og industrien, som gjør at studentene får god kontakt med næringsliv og «cutting edge» bruk av teorien de lærer. Les mer om studietilbudet på UiT Bodø sin nettside her.

Studiet er et tilbud gjennom Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT - Norges arktiske universitet.

Mer informasjon om Bachelor i datateknikk og søknadsskjema finner du her. 

Her kan du også lese en nyhetssak fra Avisa Nordland om studiumet fra 2014. 

5. April 2022 lanserte UiT at det også skal etableres en masterutdanning i informatikk i Bodø. Dette har vært et mål for IT-forum i 20 år! Oppstart av masterutdanningen er høsten 2023. IT-forum gleder seg til å ta i mot de nye studentene. 

Her kan du lese en nyhetssak om masteretableringen i Bodø Nu.