IT-forum Bodø

Vi skal bidra til økt verdiskaping hos medlemmene våre, være et attraktivt samlingspunkt for næringen og synliggjøre den, samt samarbeide for et bedret rekrutteringsgrunnlag.

Bli medlem

Historien

IT-Forum ble etablert 26. juni 2001. Siden da har IT-Forum iverksatt mange ulike tiltak og prosjekt - for og sammen med IT-næringen i Bodø regionen. Vi har sammen opplevd både nyetableringer og oppkjøp.

Visjon

Gjøre Bodø til en bedre by gjennom samarbeid, innovasjon og vekst!

Mål

 • Økt verdiskaping hos medlemsbedriftene
 • Være et attraktivt samlingspunkt for IT-næringen
 • Synliggjøre IT-næringen, bidra til framsnakking av næringens viktighet
 • Samarbeide for et bedret rekrutteringsgrunnlag for IT-næringen

Målgruppe

IT-Forum retter seg mot IT- og kunnskapsbedrifter som vil arbeide for de langsiktige målene til IT-Forum. IT-Forum retter seg primært mot beslutningstakere.

Hva får medlemmene?

 • Nettverk og nettverksmøter
 • Større synlighet
 • Talerør
 • Fokus på viktige saker som angår din bedrift
 • Rekruttering
 • Kompetanse
 • Prosjekter som er viktige for alle
 • Et løft for bransjen!

Vedtekter