L

Motta nyheter fra IT-Forum

w

IT-forum Bodø

Vi ønsker å synliggjøre IKT-næringen, bidra til framsnakking av viktige saker, skape verdier, samarbeide om rekruttering og være et samlepunkt for IKT-næringen.

Bli medlem
11.07.201813:51 Anne-Stine Gjervoldstad

Historien

IT-Forum ble etablert 26. juni 2001. Siden da har IT-Forum iverksatt mange ulike tiltak og prosjekt - for og sammen med IT-næringen i Bodø regionen. Vi har sammen opplevd både nyetableringer og oppkjøp.

Visjon

Vekst, innovasjon og samarbeid!

Mål

 • synliggjøre IKT-næringen, bidra til fremsnakking av næringens viktighet
 • økt verdiskaping i bedriftene
 • være et naturlig samlingspunkt for IKT-næringen
 • samarbeide for et bedret rekrutteringsgrunnlag for IKT-næringen

Målgruppe

IT-Forum retter seg mot IT- og kunnskapsbedrifter som vil arbeide for de langsiktige målene til IT-Forum. IT-Forum retter seg primært mot beslutningstakere.

Hva får medlemmene?

 • Nettverk og nettverksmøter
 • Større synlighet
 • Talerør
 • Fokus på viktige saker som angår din bedrift
 • Rekruttering
 • Kompetanse
 • Prosjekter som er viktige for alle
 • Et løft for bransjen!

Vedtekter