L

Motta nyheter fra IT-Forum

w

Kristin Skjørseter

kristin.s@pbl.no

Styremedlem, PBL
19.02.202009:34 Tom Steffensen

Har du tips til hva som skjer i IT-næringen?