Bli medlem i IT-Forum

Som medlem i IT-Forum vil du få et nettverk som deler kunnskap, som synliggjør din bedrift, og som hjelper deg med rekruttering og mye mer.

Årlig kontingent varierer etter selskapets størrelse:

Ansatte i virksomhet Serviceavgift Medlemsavgift Totalt
1-3 ansatte   1 900,- 500,-   2 400,-
4-15 ansatte   8 100,- 500,-   8 600,-
16+ ansatte 17 900,- 500,- 18 400,-

Det medkommer mva. på serviceavgiften.

Påmelding

Medlemsfordeler

  • Nettverk og nettverksmøter
  • Større synlighet
  • Talerør
  • Fokus på viktige saker som angår din bedrift
  • Rekruttering
  • Kompetanse
  • Prosjekter som er viktige for alle
  • Et løft for bransjen!

IT-Forums medlemmer består av IKT- og kunnskapsbedrifter i Bodø og omegn.

Medlemmene blir gjennom nettverket synlige overfor hverandre. I tillegg synliggjør man at Bodø og omegn har et stort IKT-miljø som samhandler og løser felles flaskehalser. 

IT-Forum skal skape en arene for nettverksbygging ved å stimulere til kontakt og samarbeid, samt gjennomføring av nettverksmøter og fagmøter for medlemmene. I tillegg blir medlemmer promotert på hjemmesiden, samt i månedlige nyhetsbrev.

IT-Forum skal også inspirere til nyskaping, vekst og utvikling som gjøres gjennom spredning av ulike FoU-program, bransjeprogrammer, finansieringsordninger og resultater.

IT-Forum skal sette fokus på utvalgte strategiske områder som gjøres ved utredninger og innspill som kommer fra næringen. Eksempelvis kan dette være: 5-årig IKT-utdanning i Bodø, felles rekrutteringstiltak, felles kompetanseutvikling, sette fokus på betydningen av IKT i samfunnet.

Påmelding nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om nyheter og aktiviteter fra oss!

Meld deg på her: