Widerøe

Trond Nordland
trond.nordland@wideroe.no
41 56 37 36

Widerøe

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 3000 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 46 flyplasser i inn- og utland, sommerruter inkludert.
Widerøe har ca. 450 avganger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet.

Vår visjon: Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder. 

Våre verdier: Omtenksom, pålitelig, folkelig og engasjert.

Widerøe har hovedkontor i Bodø, administrasjonskontor i Oslo og baser i fem norske byer. IT-seksjonen har i dag 19 ansatte fordelt på utvikling, applikasjonsdrift og helpdesk.

www.wideroe.no