PBL

Frank Roger Dahl
frank@pbl.no
75 55 37 00

Private Barnehagers Landsforbund

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsdekkende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Vi har om lag 2.000 medlemsbedrifter med 27.000 ansatte – og er den eneste landsdekkende arbeidsgiverorganisasjonen som holder til utenfor det sentrale Østlandsområdet.

Vårt formål er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. 

Samlet jobber det om lag 130 ansatte i PBL-selskapene. IT-avdelingen vår med totalt ni ansatte består av IT utvikling, It drift og It support. På It utvikling jobber det fire systemutviklere.  

Vår hovedoppgave er forvaltning og nyutvikling av produkter og tjenester vi tilbyr våre medlemmer, samt de systemene vi benytter i organisasjonen.

Blant produktene vi tilbyr medlemsbarnehagene er det nyutviklede HMS- og personalsystemet PBL Mentor og web- og kommunikasjonsløsningen PBL Barnehageweb. I PBL har vi selv flere nettsider og tjenester for ulike målgrupper og formål.

www.pbl.no