Universitetet i Tromsø

Helge Fredriksen
helge.fredriksen@uit.no
90 97 27 59

11.07.201812:59 Anne-Stine Gjervoldstad

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø campus Bodø er å finne på Mørkved i Bodø. Her tilbys forkurs, samt bachelorstudie i datateknikk. Mer om studiet kan du lese her: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=446218

www.uit.no

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?