Nordland fylkeskommune

Knut Allstrin
knuall@nfk.no
91 69 24 69

Nordland fylkeskommune

IT-staben til Nordland fylkeskommune består av 15 personer, hvorav 4 lærlinger. Oppgaven vår er å drifte felles programvare og IT-infrastruktur. Vi har et "stort" høykapasitet wan til alle fylkeskommunale virksomheter. Hovedlokasjonen i Bodø er i Fylkesbygget, men vi har også fylkeskommunalt ansatte i Nordlandsbankbygget. Staben til leder har kontor i Sjøgata 3. 

Nordland er et langstrakt fylke, med mer enn 100 mil mellom de ytterste punkter. Det er 16 videregående skoler, og mer enn 60 tannklinikker - i tillegg til kulturinstitusjoner som bibliotek, filmfagskole med mere. NFK har ca. 15 000 brukere i nettet, hvorav elever utgjør 11 500 av disse. IT-staben har også fagansvaret for alt av IT i NFK. Det innebærer totalt ca. 60 personer, hvorav brorparten arbeider i de videregående skolene. Det er også en del IT-relaterte personer knyttet til samferdsel og kultur.

www.nfk.no