Libriotech

Magnus Enger
post@libriotech.no
95 15 85 48

Libriotech

Libriotech selger tjenester knyttet til fri programvare for bibliotek.

Selskapet har eksistert siden sommeren 2009, og har i denne perioden hovedsakelig solgt tjenester som migrering av data, opplæring, brukerstøtte og drift av det frie biblioteksystemet Koha. I tillegg har Libriotech vært inne som konsulent på en rekke ulike prosjekter.

www.libriotech.no