L

Motta nyheter fra IT-Forum

w

Helse Nord IKT

Anita Toftesund
anita.toftesund@hn-ikt.no
97 54 64 50

11.07.201813:03 Anne-Stine Gjervoldstad

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT har ansvaret for drift og utvikling av IKT for de nordnorske helseforetakene. Primæroppgaven vår er å forvalte IKT systemene i Helse Nord på best mulig måte. Dette innebærer forsvarlig drift av applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger. Et helhetlig ansvar for IKT systemene innebærer et bredt spekter av oppgaver; alt fra drift av brukerstøtte til større prosjekter i nært samarbeid med sykehusene.

www.helse-nord.no

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Som medlem i IT-Forum vil du få et nettverk som deler kunnskap, som synliggjør din bedrift, og som hjelper deg med rekruttering og mye mer.