Helse Nord IKT

Susanne S. Simonsen
Susanne.Sundby.Simonsen@hnikt.no
974 60 831

Helse Nord IKT

Helse Nord IKT har ansvaret for drift og utvikling av IKT for de nordnorske helseforetakene. Primæroppgaven vår er å forvalte IKT systemene i Helse Nord på best mulig måte. Dette innebærer forsvarlig drift av applikasjoner og IKT infrastruktur, samt utvikling av nye systemer og løsninger. Et helhetlig ansvar for IKT systemene innebærer et bredt spekter av oppgaver; alt fra drift av brukerstøtte til større prosjekter i nært samarbeid med sykehusene.

www.helse-nord.no