Nord universitet

Anastasiya Henk
anastasiya.henk@nord.no
944 36 517

Nord universitet

Nord Universitet (tidligere UiN) har et av landets mest moderne og kompakte campus. Nærhet og tilgjengelighet er viktige faktorer for studentene, og den årlige, nasjonale, studentundersøkelsen viser at våre studenter også er av de mest fornøyde når det gjelder undervisningsmiljø. Vi setter studenten i sentrum for all vår virksomhet, og responsen viser at vi treffer. Nord Universitet er stedet for læring og opplevelse.

Det borger for et høyt kvalifisert fagmiljø innenfor våre spesialfelt, økonomi, sosiologi og samfunnsfag, fiskeri og havbruk og profesjonsutdanninger som lærer og sykepleie. En viktig oppgave for NU er å bidra til å høye både utdanningsnivå og forskningsaktivitet og nivå i vår landsdel.

Fra 01.01.2016 ble Universitetet i Nordland fusjonert med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. Det nye navnet er Nord Universitet (NU).

www.uin.no