KPB

Erlend Bullvåg
eb@kpb.no
906 49 591

KPB

I KPBarbeider vi for nyskaping og vekst i næringslivet i Nordland. 

Vi skaper kontakt mellom næringsliv, FoU-miljø og virkemiddelapparatet. KPB hjelper etablerere med oppstart av bedrift og bidrar til utvikling av eksisterende bedrifter.

KPB er også en forskningsinstitusjon som fokuserer på nærings- og bedriftsrettet forskning. Vi hjelper bedrifter å finne og søke finansieringskilder til sin forskning og vekst.

www.kpb.no