L

Motta nyheter fra IT-Forum

w

Kunnskapsparken Bodø

Svenn Are Jenssen
saj@kpb.no
91 51 88 14

11.07.201813:06 Anne-Stine Gjervoldstad

Kunnskapsparken Bodø

I Kunnskapsparken arbeider vi for nyskaping og vekst i næringslivet i Nordland. 

Vi skaper kontakt mellom næringsliv, FoU-miljø og virkemiddelapparatet. KPB hjelper etablerere med oppstart av bedrift og bidrar til utvikling av eksisterende bedrifter.

Kunnskapsparken er også en forskningsinstitusjon som fokuserer på nærings- og bedriftsrettet forskning. Vi hjelper bedrifter å finne og søke finansieringskilder til sin forskning og vekst.

www.kpb.no

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Som medlem i IT-Forum vil du få et nettverk som deler kunnskap, som synliggjør din bedrift, og som hjelper deg med rekruttering og mye mer.