DIPS

Gunn Pettersen
gpe@dips.no
90 86 86 32

DIPS ASA

DIPS-konsernet er Norges ledende leverandør av e-helse til norske sykehus og en av de tre største aktørene i kommunehelsemarkedet.

DIPS leverer de egenutviklede programvarene DIPS Classic og DIPS Arena til spesialisthelsetjenesten, og programvarene CosDoc og Fastrak til bruk i kommunehelsetjenesten. Sammen skaper vi en knirkefri hverdag for over 150.000 helsefaglige ansatte, ved å frigjøre mer tid til omsorg og behandling.

DIPS har det største fagmiljøet innen e-helse. Hovedkontoret er lokalisert i Bodø og vi har avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt at vi har virksomhet på Sri Lanka. Totalt er vi nærmere 360 DIPSere i våre to selskaper.

www.dips.com