L

Motta nyheter fra IT-Forum

w

Havbruksloggen

Magnus Skyrud Jensen
msj@havbruksloggen.no
92867870

Havbruksloggen
08.11.201911:42 Tom Steffensen

Havbruksloggen utvikler og drifter komplekse kontroll og vedlikeholdssystemer for oppdrettsnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Som en av Norges ledende leverandører satser vi stort på nytekning og nyutvikling og er stadig på jakt etter å utvide kapasiteten i vårt utviklingsteam.

Kontrollsystemene vi leverer gir oppdretterne grafisk oversikt av hver eneste komponent under vann med tilhørende dimensjonerende sertifiseringer, varslinger og dokumentasjon. Det satses samtidig stort på nye løsninger som skal lanseres i markedet kommende år.

Gjennom vårt morselskap Løvold Solution har vi sterk knytning til Bodø og den blå næringen. I et økonomisk solid konsern er vi til sammen 38 ansatte i dag hvor de fleste av oss har tilhørighet på Rønvikleira i Bodø.

www.havbruksloggen.no

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Som medlem i IT-Forum vil du få et nettverk som deler kunnskap, som synliggjør din bedrift, og som hjelper deg med rekruttering og mye mer.