IRIS Salten

Marcus Samuelsen

marcus.samuelsen@iris-salten.no

95 03 35 83

IRIS Salten

IRIS Salten er et interkommunalt renovasjonsselskap som betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Vår hovedvirksomhet er innsamling og behandling av både husholdnings- og bedriftsavfall. Vi setter vår stolthet i å være en serviceinnstilt og god samarbeidspartner. Det avfallet vi ikke sluttbehandler selv, sender vi fra oss til gode samarbeidspartnere for videre behandling.

IRIS Salten leverer også tjenester til den blå næring gjennom våre datterselskap; NOFIR, Mivanor, Labora og HT Safe. Digitalisering er i stor vekst både i renovasjons- og den blå næringen, og IRIS-selskapene skal jobbe tett og målrettet med dette.

IRIS Salten IKS er et konsern med 150 ansatte, omsetter for 300 millioner kroner og inkluderer selskapene:

- IRIS Service (husholdningsrenovasjon og miljøtorg)

- IRIS Produksjon (behandling av innsamlet avfall)

- Retura IRIS (næringsrenovasjon)

- NOFIR (gjenvinning av redskaper fra fiskeri- og oppdrettsnæringen)

- Mivanor (industriell vannrensing)

- Labora (laboratorie- og fiskehelsetjenester)

- HT Safe (kunde-, alarm- og responssenter)

IT-avdelingen ved IRIS Salten IKS leverer tjenester til samtlige datterselskap.

Logo
IRIS logo