NRK

Fredrik Hammerfjeld
Fredrik.Hammerfjeld@nrk.no
959 21 709

04.10.202112:51 Johanne Aadde

NRK

Norsk rikskringkasting (NRK) er Norges største mediebedrift. NRK er en offentlig eid allmennkringkaster. Som offentlig eid kringkastingsselskap har NRK i oppgave å lage et bredt og vidt medietilbud for alle som bor i Norge tuftet på norsk språk og kultur. NRK er ei stor verksemd med om lag 3 300 tilsette.

Avdelingen i Bodø er en del av produkt- og teknologiutviklingsmiljøet. Her designer, utvikler, forvalter og drifter de publikumsprodukter som NRK TV, NRK Radio, NRK Super, YR og NRK.no. 

, click to open in lightbox

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Ønsker du å bli medlem i IT-Forum?

Som medlem i IT-Forum vil du få et nettverk som deler kunnskap, som synliggjør din bedrift, og som hjelper deg med rekruttering og mye mer.