Sintef Digital

Aksel A. Transeth

Aksel.A.Transeth@sintef.no

412 26 902

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Våre ca. 2000 ansatte utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder over hele Norge, i Europa og verden for øvrig. Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Vi skaper innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. Mer enn 90 prosent av SINTEFs inntekter hentes i åpen konkurranse – så vi må hele tiden levere etter våre kunders behov.

 

Vi bidrar til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

I 2019 utførte SINTEF 4600 prosjekter for 3600 kunder. Våre forskningsprosjekter krever ofte bred flerfaglig kompetanse. Med vår store faglige bredde, kan vi sette sammen team av eksperter fra hele SINTEF som har spisskompetanse innenfor de fagområdene prosjektet og kundene trenger.

Kommersialisering av forskningsresultater er en del av SINTEFs samfunnsoppdrag. Dette skjer gjennom lisensiering og utvikling av nye bedrifter, basert på teknologi som utvikles i forskningsvirksomheten.

SINTEF har lokaler spredd over hele landet og jobber på tvers av lokasjoner. I Nordland har SINTEF tre ansatte i lokalisert i Bodø, samt etablerte kontorer i Narvik og Mo i Rana.  De ansatte i Bodø har spesiell kompetanse innen

I tillegg fungerer de ansatte i Bodø som koblingspunkt mot resten av SINTEF.

I SINTEF jobber vi aktivt for å bidra innen forskning, utvikling og innovasjon for lokal industri, næringsliv og det offentlige i regionen.

Logo Sintef