Samfunnsregnskap for IT-næringen

Her kan du lese det siste, samt tidligere års samfunnsregnskap for IT-næringen i Bodø.